Physics 3102, Mechanics II
(Spring Semester 2010)

Academic Calendar and Homework Assignments

Week Date Chapter/Exam Homework  
1 Jan 18 No classes    
  Jan 20 Ch. 11, Relativistic kinematics    
  Jan 22 Ch. 11, Relativistic kinematics    
2 Jan 25 Ch. 11, Relativistic kinematics    
  Jan 27 Ch. 12, Relativistic dynamics    
  Jan 29 Ch. 12, Relativistic dynamics    
3 Feb 1 Ch. 12, Relativistic dynamics HW1 due  
  Feb 3 Ch. 13, 4-vectors    
  Feb 5 Ch. 13, 4-vectors    
4 Feb 8 Ch. 9, Hamiltonian method HW2 due  
  Feb 10 Ch. 9, Hamiltonian method    
  Feb 12 Ch. 9, Hamiltonian method    
5 Feb 15 Ch. 15W, Rotation of rigid bodies HW3 due  
  Feb 17 Ch. 15W, Rotation of rigid bodies    
  Feb 19 Ch. 15W, Rotation of rigid bodies    
6 Feb 22 Midterm I    
  Feb 24 Ch. 2, Vectors & tensors    
  Feb 26 Ch. 2, Vectors & tensors    
7 Mar 1 Ch. 2, Vectors & tensors HW4 due  
  Mar 3 Ch. 2, Vectors & tensors    
  Mar 5 Ch. 3, Kinematics of continua    
8 Mar 8 Spring recess    
  Mar 10 Spring recess    
  Mar 12 Spring recess    
9 Mar 15 Ch. 3, Kinematics of continua    
  Mar 17 Ch. 3, Kinematics of continua    
  Mar 19 Ch. 4, Stress    
10 Mar 22 Ch. 4, Stress HW5 due  
  Mar 24 Ch. 5, Conservation laws    
  Mar 26 Ch. 5, Conservation laws    
11 Mar 29 Midterm II    
  Mar 31 Ch. 6, Constitutive Equations    
  Apr 2 Ch. 6, Constitutive Equations    
12 Apr 5 Ch. 6, Constitutive Equations HW6 due  
  Apr 7 Ch. 7, Linear Elasticity    
  Apr 9 Ch. 7, Linear Elasticity    
13 Apr 12 Ch. 7, Linear Elasticity HW7 due  
  Apr 14 Ch. 7, Linear Elasticity    
  Apr 16 Ch. 7, Linear Elasticity    
14 Apr 19 Ch. 8, Fluid mechanics HW8 due  
  Apr 21 Ch. 8, Fluid mechanics    
  Apr 23 Ch. 8, Fluid mechanics    
15 Apr 26 Ch. 8, Fluid mechanics HW9 due  
  Apr 28 Ch. 8, Fluid mechanics    
  Apr 30 Ch. 8, Fluid mechanics    
16 TBA FINAL EXAM